Postojna Cave – the marvel in the depths

De fiecare dată când mă aflu față în față cu spectacolul naturii, realizez cât de măreață este opera ei și cât de multe lucruri avem de învățat, doar privind în jurul nostru. Avem de învățat perfecțiunea detaliilor, simplitatea lor, avem de învățat cum să ne urmăm cursul, indiferent câte obstacole am întâlni în cale și avem de învățat cum să trăim în armonie cu toate elementele din jurul nostru. Unul dintre cele mai surprinzătoare locuri din Europa este Peștera Postojna din Slovenia, un adevărat spectacol creat de cursul unui râu în adâncul pământului.

Este fascinant cum timpul capătă alte valori și cum milioane de ani nu mai par atât de mulți, când descoperim tot ceea ce au lăsat în urma lor. Pentru că, dragii mei, cam atâta timp a investit natura în crearea acestor minunății. Imaginați-vă doar că un centimetru de stalagmită ori de stalactită se formează în 100 de ani și apoi gândiți-vă la peste 20 de kilometri de astfel de formațiuni care se ascund chiar sub noi. Fascinant, nu-i așa? Cum să nu fii impresionat de un asemenea peisaj?

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

EN: Every time I find the spectacle of nature in front of my eyes I realize how glorious its work can be and how many things we can learn only by regarding around us. We can learn the perfection of details, their simplicity, we can learn how to follow our path, irrespective of how many obstacles we may encounter and we can also learn how to live in harmony with all the elements which surround us. One of the most breathtaking  places in Europe is Postojna Cave in Slovenia, a real spectacle created by the course of a river in the depths of the earth.

It’s fascinating how time gains a different worth and how millions of years don’t seem so many when we discover all the things they left behind. Because, my dears, this is the approximate amount of time invested by nature in creating these wonders. Just imagine that it takes 100 years for a single centimetre of a stalagmite or a stalactite to form and then think of over 20 kilometres of such formations hiding below us. Fascinating indeed, isn’t it? How can one not be impressed by such a scenery?

Încep prin a vă spune că este musai să vă rezervați o zi pentru a vizita toate atracțiile oferite de Postojnska Jama Cave-Grotte-Höhle, care includ peștera Postojna, castelul Predjama, Expoziția și Viviariumul. În articolul de astăzi o să vă prezint minunea din adâncuri, urmând ca, în zilele următoare, să vă port cu gândul către toate aceste obiective, pentru că fiecare are rolul de a ne prezenta o viață aparent străină de noi, una care ne oferă o lecție despre adaptare și despre supraviețuire.

Dacă nu ați vizitat Slovenia, vă recomand să o treceți pe lista destinațiilor pentru anul viitor. Și să petreceți în această mică, dar impresionantă țară suficient timp pentru a-i descoperi tot farmecul. Pentru a vă plimba pe străzile Ljubljanei, pentru a vizita lacul Bled și pentru a vă aventura către subteran, într-o lume nouă, diferită, fascinantă și plină de mister.

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Parcul în care se află Peștera Postojna

Parcul în care se află Peștera Postojna

Peștera Postojna

Parcul în care se află Peștera Postojna

EN: I’m starting with telling you that it’s a must for you to dedicate a day to visiting all the attractions Postojnska Jama Cave-Grotte-Höhle offers, which include the Postojna  cave, the Predjama castle, the Expo and the Viviarium. In today’s article I will present you the marvel in the depths, following that, in the next articles, I will lead you to all these attractions, because each one is facing us with a life which is apparently totally different from ours, one which teaches us a lesson about adaptation and survival.

If you haven’t visited Slovenia yet, I recommend you to put it on your next year’s destinations list. And make sure you spend enough time in this small, but fascinating country, in order to discover its entire charm, to wander along the streets of Ljubljana, to visit Lake Bled and to venture in the subterranean environment, in a new, different, fascinating, truly mysterious world.

Nu este de mirare faptul că peștera Postojna ocupă primul loc în topul atracțiilor din Slovenia și aș adăuga că se încadrează pe drept în topul celor mai frumoase locuri din Europa, din punctul meu de vedere. De fapt, este cea mai vizitată peșteră a vechiului continent, primind chiar și 14.000 de vizitatori pe zi.

La distanță de doar 40 de minute de Ljubljana se află o mică localitate, Predjama. Drumul, odată ce am părăsit autostrada, mi-a amintit de potecile, de căsuțele, de verdele crud din Austria și nici nu este de mirare de ce, fiind țări învecinate. Însă, spectacolul adevărat a început atunci când am ajuns în parcul ce adăpostește peștera, pe care l-am perceput precum o oază de liniște. Este unul dintre acele locuri în care, chiar dacă în jurul tău întâlnești sute sau mii de turiști, te simți doar tu cu natura. Simți liniștea pe care aceasta o transmite și reușești, într-un fel unic, să te conectezi cu ea. Chiar și parcul în sine este o încântare, și încă nu am ajuns la părțile cele mai spectaculoase!

Peștera Postojna s-a format acum 70 de milioane de ani, prin retragerea râului Pivka. O veșnicie, am putea spune. Însă partea cea mai interesantă este că se află în continuă formare și, dacă vreun dezastru natural nu va împiedica acest lucru, peste încă 70 de milioane de ani se vor afla acolo alte galerii, alte stalagmite și alte stalactite.

Peștera Postojna

În drum spre Peștera Postojna

Peștera Postojna

În drum spre Peștera Postojna

Peștera Postojna

Locul în care râul Pivka intră în subteran

EN: It’s not a surprise that Postojna cave is ahead of the tops in Slovenia and I would add that, for me, it proudly and rightfully stands among the most beautiful places in Europe. In fact, it’s the most visited cave of the old continent, welcoming even 14000 visitors daily.

At a 40 minutes time away from Ljubljana there is a small district, Predjama. After leaving the highway, the road reminded me of the alleys, the small houses, the lively green of Austria, and this is of no wonder, given the fact that the countries are neighbours. Thus, the veritable spectacle started when I reached the park where the cave is located, which seemed to me as an oasis of silence. It’s one of those places where, although there are hundreds or thousands of tourists, you feel like there is nobody but you and the nature. You feel the serenity it infuses and you succeed, in an unique way, to connect with it. Even the park in itself is a delight, and hold on, because we are still far from the most magnificent parts!

Postojna Cave was formed 70 million years ago, after the ebb of the river Pivka. We may say this seems an eternity. But yet the most interesting part is that the cave is continuous development and, may not a natural disaster impede it, other galleries, other stalagmites and other stalactites will reign in there in 70 million years’ time.

Turul începe la ore bine stabilite și, în funcție de limba aleasă pentru a ne fi transmise informațiile, ne vom așeza la punctul de intrare, în dreptul ghidului, pentru a începe aventura. Pregătiți-vă să porniți într-un rollercoaster în adâncul pământului, căci o bună parte din traseu se parcurge ca într-un labirint, cu un trenuleț, printre galeriile înguste ale peșterii. De fapt, este singura peșteră din lume care poate fi vizitată cu un astfel de mijloc de transport. Chiar uneori am simțit nevoia să mă adâncesc în scaunul meu, să fiu cât de mică aș fi putut, de teamă să nu ating stalactitele. Nu vă speriați, nu este nimic periculos, distanța este suficient de mare chiar și pentru cei mai înalți dintre noi. Vom străbate aproximativ trei kilometri și jumătate pe șine, după care, încă un kilometru și jumătate este destinat explorării pe jos. Pentru că, din cei 21 de kilometri de galerii și de săli dintre cele mai spectaculoase, doar 5 pot fi vizitați, suficienți însă pentru a observa din plin forța naturii.

Peștera Postojna

Intrarea în Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

EN: The tour of the cave starts at regular hours and, depending on the language you choose for receiving information, your guide will wait for you at the entrance, ready to follow you in your adventure. Be ready to hop on a rollercoaster in the depths of the earth, because a good part of the itinerary involves a little train which will lead you, as in a labyrinth, through the narrow galleries of the cave. In fact, it’s the only cave in the world which can be visited with such means of transport. It’s a funny thing that along the route, at some points, you feel the need to duck in your seat when you approach some stalactites, for fear of a not so pleasant contact. It’s only an instinct, though, don’t stress, there is no danger, because the distance is great enough even for the taller.  We will be on the tracks for about three kilometres and a half, having ahead of us another one and a half to walk. Of the 21 kilometres of galleries and spectacular spaces, only 5 can be visited, but they are for sure enough for us to properly observe the force of nature.

Odată coborâți din trenuleț, începe cu adevărat explorarea peșterii. Ceea ce m-a impresionat și mai tare decât toate formațiunile descoperite a fost faptul că, înaintea noastră, a turiștilor, drumurile acestea au fost străbătute de adevărații exploratori, cei care continuă și astăzi să descopere părți încă neexplorate ale peșterii. Nu vă imaginați că este o activitate ușoară, de aceea necesită mult timp și multă pregătire specializată.

Însă, în locurile special amenajate pentru încântarea turiștilor, vreau să vă spun că oamenii au reușit să creeze minuni la fel de mari precum cele create de natură. Pentru că au transformat-o într-un mediu sigur, au creat poteci, au adăugat balustrade și au evidențiat cele mai interesante formațiuni prin candelabre ori prin lumini difuze, reușind, astfel, să ne fascineze în orice colț am privi. Aparatul de fotografiat a fost folosit în permanență, deoarece este lesne de înțeles că fiecare stalagmită ori stalactită este unică, fiecare are o culoare ori o textură specifică, fiecare are dimensiuni diferite și, implicit, și vârstă mai „fragedă” ori mai înaintată. Pentru că zeci de mii de ani ar putea fi considerați chiar puțini, dacă ne gândim la câteva zeci de milioane, nu?

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

EN: Once we get off the little train, we truly start the exploration. What impressed me the most, even more than all the natural structures all around me, was the consciousness of the fact that, long before us, the tourists, those paths had been covered by the genuine explorers, those who nowadays continue to discover yet undetected parts of the cave. This is far from easy, that is the reason why their activity takes a lot of time and specialized training.

But, if we turn our attention to the spots which are especially arranged for tourists’ delight, we can easily observe that people have succeeded in creating things veritably alike to the wonders produced by nature. This is because they turned the cave into a safe place, making footpaths, adding bannisters and bringing out the most interesting formations with chandeliers or diffuse lights, making them fascinating regardless of the spot you watch. The photo camera was a reliable friend during the entire visit, because it’s easily understood that every stalagmite or stalactite is unique, having an unique colour or texture, different dimensions, and, implicitly, an earlier or older age. Because thousands of years seem instants when we think of tens of millions, don’t they?

Din acest punct am început să fiu fascinată la orice pas și fiecare nouă descoperire mi se părea mai atrăgătoare decât anterioara. Concluzia? Nu există formațiuni mai spectaculoase sau mai puțin spectaculoase, fiecare este unică și perfectă așa cum este. Toate par sculptate cu măiestrie și așa și sunt, doar că nu de om, ci de râul Pivka, responsabilul pentru aceste minuni.

În drumul nostru vom traversa diverse galerii, unele dintre ele pe poduri, de unde putem admira chiar și de la 40 metri înălțime stalagmitele ce se află chiar sub noi, ba chiar și râul care încă trece prin această zonă, și vom vizita diverse săli, care poartă nume specific formațiunilor pe care le adăpostesc. Spre exemplu, locul în care stalactitele foarte subțiri se pot observa cum coboară din tavan este denumit Sala Tuburilor (sau Sala Spaghetelor), iar alte galerii au primit numele datorită culorii pe care formațiunile le poartă, cum ar fi roz sau alb. Una dintre cele mai impresionante zone este cea care adăpostește Diamantul, o formațiune de 5 metri înălțime, de culoare alb strălucitor. Imaginați-vă de câți ani a avut nevoie pentru a deveni ceea ce putem astăzi observa!

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

EN: This is the point where every step I was taking brought with it increasing fascination, every new discovery seeming more appealing than the previous one. The conclusion I drew? There are no less or more spectacular structures, because each of them is unique and perfect as it is. All of them seem masterly carved out. And they really are, but with the mention that the master is not the man, but the Pivka river, the artist of these wonders.

Our itinerary will involve crossing various galleries, even on bridges, from where we can admire, standing at a height of 40 meters, the stalagmites sitting right below us, and even the river which still runs this area. We will visit many spots which are named after the specific formations they shelter. For example, the place where one can observe some very thin stalactites descending from the roof is named the Tubes Hall (or the Spaghetti Hall); then again, other galleries have received their name from the colour the formations have, such as white or pink. One of the most outstanding areas is the one sheltering the Diamond, a 5 feet shining white structure. Imagine how many years it took for it to become what we can see today!

Însă nu doar stalagmitele și stalactitele sunt impresionante, ci și viețuitoarele din peșteră, care trăiesc în acest mediu rece și întunecat și care s-au adaptat acestor condiții. Cea mai cunoscută dintre ele, în jurul căreia s-a creat o adevărată industrie de promovare, este un fel de dragon, Proteus, complet orb, de o culoare albă și ușor transparentă. Nu vă impacientați, este vorba de o vietate foarte mică, pe care nu o putem observa decât într-un imens acvariu amplasat la finalul turului, dar și în Viviarium.

Chiar dacă nu este prima peșteră vizitată, mi s-a părut una dintre cele mai spectaculoase și ale cărei frumuseți au fost extrem de bine evidențiate. Acesta este unul dintre locurile care m-au impresionat cel mai tare din excursia în Balcani și, dacă tot ceea ce v-am prezentat nu v-a convins, vă spun că în fotografii am imortalizat doar o mică parte din aceste minunății din subteran. Și că niciun cuvânt și nicio fotografie nu pot transmite întocmai sentimentele care te încearcă știind că te afli la mai bine de 3 kilometri distanță de intrarea (ori ieșirea, după caz) din această peșteră, într-o lume fascinantă, formată prin puterea unui râu de a străbate pământul și de a da naștere unui spectacol în urma lui.

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

Peștera Postojna

EN: Not only the stalagmites and the stalactites are impressive, but also the creatures of the cave, which are living in this cold and bleak environment and have adapted to these conditions. The most renowned of them, around which an entire advertising industry has been created, is a sort of tiny, white (almost transparent), completely blind dragon, Proteus. Don’t panic, it’s a really small being, which can only be observed in a huge aquarium placed at the end of the tour, and also in the Viviarium.

Even though it’s not the first cave I had visited, it was one of the most spectacular, because of the fact that its beauty is brought out extremely well. This is one of the places which impressed me most during my trip in the Balkans and, if you were not convinced by what I told you, I’m assuring you that the photos display only a little part of the wonders which can be found in Postojna cave. There is no word and no picture which can truly convey the feelings you get when you realize you are finding yourself at more than 3 kilometers from the entrance of that cave, in a fascinating world, created by the force of a river coursing the earth and by miscellaneous wonderful rocks which give birth to an authentic spectacle.

Tot ce ar trebui să știți despre peștera Postojna:

 • Peștera a fost descoperită în anul 1818 de către un localnic, Luka Cec. Înainte de acest moment, doar o mică parte a ceea ce se află în subteran era cunoscut.
 • În interiorul peșterii se află singurul oficiu poștal din lume regăsit în subteran.
 • Temperatura în peșteră este constantă, de 10 grade Celsius, așa că, dacă o vizitați vara, nu uitați să aveți cu voi și ceva mai gros de îmbrăcat, deoarece diferența față de temperatura de afară este considerabilă iar turul în subteran durează o oră și jumătate. Ar fi bine să vă echipați și cu încălțăminte corespunzătoare, pentru că vă veți plimba, totuși, printre galerii, într-un mediu răcoros și umed.
 • Fotografiatul este permis, însă fără bliț, deoarece este afectat întreg sistemul natural al peșterii, fiind încurajată fotosinteza, care implică evoluția stalactitelor și a stalagmitelor.
 • Intrarea și ieșirea din peșteră se fac organizat, împreună cu ghidul, în funcție de limba pe care ați ales-o pentru a vă fi prezentată istoria ei. Încercați, pe cât posibil, să nu vă îndepărtați de grup, pentru a putea asculta toate informațiile, chiar dacă veți fi tentați să fotografiați tot ceea ce vedeți.
 • Traseul prin peșteră este bine delimitat, așa că nu veți avea probleme în a-l urma, mai ales dacă nu vă îndepărtați de ghid, așa cum am mai spus.
 • Pentru cei mai curajoși, există și un alt traseu, mult mai aventuros. Eu am optat pentru turul clasic și nu regret deloc alegerea făcută.
 • Dacă doriți să imortalizați momentul intrării în peșteră, vă anunț că vă veți simți precum niște staruri, deoarece veți fi subiecții unor fotografii pe care le puteți achiziționa ulterior, la ieșirea din peșteră.
 • La finalul turului ajungem la un magazin de suvenire bazat, în mare parte, pe mica viețuitoare devenită vedetă, dragonul Proteus.
 • Postojnska Jama Cave-Grotte-Höhle pune la dispoziție autobuze care fac legătura între peștera Postojna și castelul Predjama, aflat la 10 kilometri distanță. De obicei, este destul de dificil de găsit loc de parcare în zona castelului, așa că există această opțiune, de a lăsa mașina în parcarea parcului, iar, mai apoi, de a ne deplasa cu autobuzul companiei.
 • Dacă veniți din Ljubljana și nu călătoriți cu mașina, există și alte mijloace de transport, cum ar fi trenul ori autobuzul.
 • Pentru o experiență completă, nu ezitați să vă cazați la hotelul construit lângă peșteră, Hotel Jama, de unde veți avea parte de priveliști spectaculoase asupra întregului parc. Hotelul este un omagiu adus peșterii și a evoluției acesteia, sălile simbolizând diverse galerii, iar pereții holului principal prezentând, în imagini și înscrisuri vechi, evoluția spațiului destinat turiștilor, încă de la descoperirea peșterii.
 • Recomandarea mea este să vizitați toate obiectivele, mai ales dacă sunteți însoțiți de copii, care vor fi fascinați de Expoziție. O să vă povestesc pe larg despre această atracție într-un alt articol. Există diverse tipuri de bilete de acces, care includ unul, două, trei, sau toate obiectivele, eu am optat pentru cel în care le puteam vizita pe toate și nu am regretat. Biletele pot fi achiziționate și online și chiar recomand acest lucru, pentru că, așa cum vă puteți imagina, este destul de aglomerat, iar accesul este permis pentru un număr limitat de persoane la fiecare tur.
 • Rezervați-vă o zi întreagă pentru a vizita parcul, îndeosebi pentru că este înconjurat de o zonă verde destul de întinsă, străbătută de râul care a dat naștere peșterii, așadar, peisajul este unul foarte frumos și oferă numeroase posibilități de relaxare. Puteți doar să vă plimbați și să îl admirați, puteți face un picnic, ori vă puteți relaxa la unul dintre restaurantele existente aici.
 • Vizitarea peșterii durează o oră și jumătate, în care este inclusă și deplasarea cu trenulețul, atât la începutul, cât și la finalul turului. Programul de acces este următorul: din mai până în septembrie, în fiecare oră, între 09:00 și 17:00. În lunile iulie și august programul este până la ora 18:00. În lunile aprilie și octombrie, accesul se face între orele 10:00-12:00 și 14:00-16:00, iar în lunile noiembrie-martie, se poate vizita doar la orele 10:00, 12:00 și 15:00.
Hotel Jama

Hotel Jama

Hotel Jama

Hotel Jama

Hotel Jama

Hotel Jama

EN: All you should know about Postojna cave:

 • The cave was discovered in 1818 by a local, Luka Cec. Before this moment, only a small part of what can be found in the underground was known.
 • Inside the cave there is the only post office in the world in the underground.
 • The temperature inside the cave is invariable, constantly 10 degrees Celsius, so, if you are visiting it in the summer, don’t forget to bring some warm clothes with you, because there is a big difference between the outside and the cave, and the tour lasts for an hour and a half. It is advisable to wear adequate footwear, because you will walk along and through the galleries, in a cool and humid environment.
 • You are allowed to take pictures, but without flash, because the whole natural system of the cave is affected by it, because this way photosynthesis is stimulated, hampering the evolution of the stalagmites and stalactites.
 • People enter and exit the cave in an organized way, accompanied by the guide, depending on the chosen language. I advise you to try not to lose the group, although you’ll be tempted to photograph everything you see, because the guide will offer to you significant information about the cave, about its history and its facts.
 • The itinerary inside the cave is well delimited, therefore you won’t have any trouble following it, especially if you don’t keep yourself too far behind the guide, as I have already stated.
 • For the bravest, there is an alternative itinerary, more adventurous. I opted for the classic tour and I have no regrets that I made this choice.
 • If you wish to capture the moment when you enter the cave, you’ll feel like a star, because someone will take pictures of you which you can buy when you leave the cave.
 • When you finish the tour you get to a souvenir shop which is mostly based on the tiny being which has turned into a celebrity, the dragon Proteus.
 • Postojnska Jama Cave-Grotte-Höhle offers buses from Postojna cave to the Predjama castle (situated at 10 km away from the cave) and back. Most of the time, it is pretty difficult to find a parking spot near the castle, therefore you have the option of leaving your car in the parking lot of the park and getting to the castle by the company’s bus.
 • If you are coming from Ljubljana and do not travel by car, there are other means of transport, such as the train or the bus.
 • For a complete experience, don’t hesitate to book a room at the hotel near the cave, Hotel Jama, which offers you incredible panoramas over the entire park. The hotel is a tribute paid both to the cave and to its development, because the halls symbolize different galleries of the cave, and the walls of the main hall present, with photographs and old data, the evolution of the part of the cave which can be visited by the public, from its discovery until nowadays.
 • I strongly recommend you to visit all the attractions, particularly if you are accompanied by children, because they will be fascinated by the Exhibition. This is a subject about which I will tell you much more in a future article. There are different access tickets, which include one, two, three, or all the attractions; I chose to see all of them, and it turned out to be a wise choice. You can also buy the tickets online, and I recommend this to you, because, as you probably imagine, it’s quite crowded, and access is permitted only for a certain number of people for each tour.
 • Save an entire day for visiting the park, especially because it is surrounded by a pretty large green area, crossed by the river which led to the formation of the cave, therefore, the landscape is a very special one and it surely stimulates your relaxation. You can choose to take a walk and admire it, or even go on a picnic, or, why not, take your time at one of the restaurants you will find here.
 • The tour of the cave lasts for an hour and a half, which includes the trip with the mini train (both at the beginning and at the ending of the itinerary). This is the schedule: from May to September, hourly, from 09:00 to 17:00. In July and August, the last tour starts at 18:00. In April and October, the access is between 10:00 and 12:00 (first interval) and between 14:00 and 16:00 (second interval). From November to March, it can be visited only at 10:00, 12:00 and 15:00.

Citește și: